Vision og strategi for Solbjerg Kirke

Formål

Menighedsrådet i Solbjerg kirke vil i troskab mod den evangelisk-lutherske folkekirke arbejde for at skabe de bedste vilkår for menighedens liv og vækst.

(Menighedsrådsløftet)

Vision

Solbjerg Kirke er et trygt kristent fællesskab med plads til ro og fordybelse. Kirken er endvidere en åben, inddragende, udadvendt og synlig kirke, der er kendt for:

    • At værne om det etablerede kristne fællesskab og den faste del af menigheden
    • At række ud mod de mennesker, der flytter til sognet
    • At målrette tilbud til de mange 20 til 39-årige i sognet
    • At tilbyde musikalske og kulturelle aktiviteter af høj kvalitet
    • At tilbyde sociale/diakonale aktiviteter med stor grad af inddragelse

Målsætninger

I sognet er der en relativ stor gruppe af børnefamilier, som menighedsrådet ønsker at række ud efter. Dette vil vi gøre ved at tilbyde arrangementer og gudstjenester for børnefamilier på tidspunkter, hvor det passer dem. Tilbuddene om babysalmesang og salmerytmik vil fortsætte, og vi vil arbejde på at få gang i minikonfirmandundervisning.

Placeringen af den nye Skolen på Grundtvigsvej i sognet gør, at vi får en større tilgang af kon-firmander. Det vil vi følge op med tilbud til de unge efter konfirmationsalderen.

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med SYNG MED, en månedlig sangeftermiddag primært for sognets sangglade pensionister. Og vi vil tilbyde forskellige sociale aktiviteter som fx mandeklub og litteraturkreds, hvor aktiv inddragelse og deltagelse bliver kodeordet.

Solbjerg kirke er kendt for et rigt koncertliv. Dette koncertliv vil vi fortsætte på et højt niveau og med en fornyet profil med øget deltagelse af kirkens egen organist og kor ved både indendørs og udendørs musikalske aktiviteter.

Menighedsrådet vil fortsat tilbyde forskellige kulturelle arrangementer med både interne og eksterne oplægsholdere.

Vi har erfaret, at der er en stor tilflytning til både kommune og sogn. Derfor vil vi gerne byde nye borgere i sognet velkommen ved et arrangement i menighedshuset. Vi vil udsende en skriftlig velkomst med omtale af forskellige aktiviteter og sognets geografiske udbredelse. 

Menighedsrådet anser højmessen for at være kirkens kerneopgave, hvor gudstjenesten skal være et åndeligt frirum for dem, som søger ro og fordybelse. Menighedsrådet ønsker samtidig at binde aktiviteter og kirke mest muligt sammen ved, at der fx indgår tekstlæsning eller fælles salmesang i aktiviteterne, hvor det er muligt og naturligt.

For at nå vores målsætninger, skal vi være gode til at kommunikere om kirkens tilbud og muligheder. Det vil vi opnå ved at arbejde strategisk med kommunikation, når vi har vedtaget en kommunikationsstrategi. 

Værdier

Solbjerg Kirke arbejder ud fra følgende værdier:

Se printvenlig version af  Vision og strategi for Solbjerg Kirke, Frederiksberg v. 17. maj 2022

Siden senest redigeret 24. maj 2022