Vielse

I kan blive gift i Solbjerg Kirke, hvis mindst en af jer er medlem af folkekirken og én af jer desuden​ bor i Solbjerg Sogn, har nære pårørende, der bor i sognet eller på anden måde har tilknytning til kirken. Vi siger som regel også ja, hvis I bare synes, det er en fin kirke. 

Henvendelse til præst eller kirkekontor 

Det første I skal gøre, er enten at kontakte en af kirkens to præster eller kordegnen på kirkekontoret for at finde en ønsket dato og tid. I modtager efterfølgende en bekræftende mail.  

Tre til fire måneder inden vielsen bedes I udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i via Borger.dk. I vil herefter modtage en ”Prøvelsesattest” som I enten kan aflevere personligt på kirkekontoret eller sende over ”sikker mail” via solbjergkirke.dk/kordegn

Derudover skal kordegnen have tilsendt navne og adresser på to vidner, som overværer jeres vielse.   

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen' via Borger.dk  

Samtale med præsten 

Når brylluppet nærmer sig, kontakter I præsten for at aftale en samtale. Til samtalen vælger I salmer og eventuelt musik, I taler om det praktiske i forbindelse med vielsen, og præsten spørger måske lidt ind til, hvem I er, så han/hun har lidt at gå ud fra i sin tale til brylluppet. 

Salmer og musik til brylluppet 

Før samtalen med jeres præst kan I overveje, hvilke tre til fire salmer og to musikstykker (præ- og postludium) I ønsker til jeres bryllup. Måske er der en af jer, der har en særlig yndlingssalme, som I gerne vil have sunget til jeres bryllup. 

Blomster 

I må også inden samtale have overvejet, om I ønsker blomster i bænkerækkerne. 

I kan læse meget mere om bryllupper på folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup 

Parkering 

Solbjerg Kirke råder over få parkeringspladser, som kræver parkeringsbilletter. I Frederiksberg Kommune kan man de fleste steder parkere gratis i to timer. Vil I parkere i længere tid, skal I købe parkeringslicens eller parkeringsbillet. 

Fotografering og ris 

Det er i princippet ikke tilladt at fotografere i kirken, med mindre I har lavet en anden aftale med præsten. 

Man må desuden ikke længere kaste ris af hensyn til fuglene. Mange bruger i dag at puste sæbebobler uden for kirken. 

Kirkelig Velsignelse

Mange par bliver gift på rådhuset, men vælger senere at gå i kirken og få velsignelsen. Det kaldes 'kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab'.

Ring til en af kirkens præster og aftal nærmere, hvis I ønsker kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab.