Kirkegårde

Alle kan få et gravsted eller et urnested på Frederiksberg uanset trosretning og bopæl.

Frederiksbergs tre kirkegårde Frederiksberg ældre Kirkegård, Søndermark Kirkegård og Solbjerg Parkkirkegård drives af Frederiksberg Kommune, hvorfor alle henvendelser vedrørende gravsteder på kirkegårdene skal rettes til Frederiksberg Kommune.

På kommunens hjemmeside kan du finde information om, hvad det koster, hvilke gravstedstyper kirkegårdene kan tilbyde, og hvordan et gravsted skal vedligeholdes. Du kan desuden finde information om kommunens kapelsale, hvis du ikke ønsker en kirkelig begravelse.

Læs om kirkegårde, gravsteder og kapeller på Frederiksberg Kommunes hjemmeside: frederiksberg.dk/begravelse