Hver søndag er der i Solbjerg Kirke højmesse kl. 10.30.
Den tredje tirsdag i hver måned er der musikgudstjeneste (september - maj).
Efter alle gudstjenester er der kirkekaffe.
PDF programProgram for Musik, Sang og Kultur Café, efteråret 2019.

Se hele programmet her
Det er nu muligt at tilmelde sig forberedelse til konfirmation i Solbjerg Kirke i 2020.

Se mere her
Tema i Solbjerg Kirke, efteråret 2019
Kvinderne i biblen og i den kristne religion. 3 foredrag ved 3 gode kvinder.

Se mere under aktiviteter
Kom og vær med i Solbjerg Lag - fire onsdage i efteråret


Se mere under aktiviteter
I efteråret har vi to aftener med foredrag om "Giganterne i dansk salmedigtning" - Brorson og Ingemann.
Der er gratis adgang, første gang onsdag 25. september kl. 18.30.

Se mere under aktiviteter
Næste hold Salmerytmik for 1-3 årige.
Musikpædagog Annika Hamann står for sang og undervisning. Første gang torsdag den 21. november.

Se mere om tilmelding under aktiviteter
Babysalmesang i Solbjerg Kirke
Nyt hold Babysalmesang efter sommerferien med begyndelse torsdag d. 7. november 2019;

Se mere under aktiviteter

Du vil under "Kirkelig vejviser" kunne finde oplysninger om dåb, konfirmation, vielse og bisættelse.

Under "Aktiviteter" vil du bl.a. kunne se, hvornår der er foredrag, sangeftermiddage, særlige årlige arrangementer, koncerter og babysalmesang.

Under "Om Solbjerg Kirke" vil du bl.a. kunne finde oplysninger fra menighedsrådet.

Vi håber, at hjemmesiden vil gøre det nemmere for kirkens brugere både at se, hvad der foregår i kirken og at gøre det nemmere at komme i kontakt med kirken, dens medarbejdere såvel som dens menighedsråd.

Karin Franijeur Znaider og Lars Danner Madsen