Valg til Menighedsrådet 2024

Er du nysgerrig på, hvad Menighedsrådet laver, og/eller overvejer du at stille op?

Der er valg til Menighedsrådet hvert 4. år. Næste gang er tirsdag 17. september 2024.

På denne side kan du blive klogere på menighedsrådsvalget, både i forhold til det praktiske, men også hvordan det er at være menighedsrådsmedlem i Solbjerg Kirke:

  • Spørgsmål & Svar
  • Mød 6 menighedsrådsmedlemmer
  • Vigtige datoer  

Spørgsmål & Svar

Skal man komme i kirken hver søndag, hvis man er menighedsrådsmedlem?

Nej, er det korte svar. Men det er en god ide at møde op en gang imellem, så man er en del af fællesskabet og viser engagement.

Hvordan løser man sognebånd?

Hvis du vil stille op i et andet sogn end det, du bor i, skal du løse sognebånd og indgive ønske om valgret. Det gør du ved at kontakte præsten i det sogn, du gerne vil stille op i. Præsten skal bruge oplysninger om navn, personnummer og adresse. For at stille op til menighedsrådet, skal du have løst sognebånd inden udgangen af august 2024.

Bor jeg i sognet?

Det kan du finde ud af ved at kigge på kortet på www.solbjergkirke.dk/om-kirken/sognet eller indtaste din adresse på sogn.dk.

Hvordan stiller du op?

Du møder op til valgforsamlingen 17. september kl. 19 i Solbjerg Kirke. Vi vil anbefale, at du også er med til orienteringsmødet 14. maj kl. 19, hvor du kan høre mere og få svar på dine spørgsmål. 

Hvor lang tid skal man bruge som menighedsrådsmedlem?

Der er mødepligt til menighedsrådsmøderne, som er 6 gange årligt, og møderne i de udvalg, du har meldt dig ind i. Derudover er det op til dig, hvor meget tid du vil bruge. 

Skal man være god til regnskab, ledelse eller håndværk for at være menighedsrådsmedlem?

I menighedsrådet er der plads til alle - med det, som man hver især kan byde ind med.

Mød 6 menighedsråds-medlemmer

Her fortæller 6 forskellige menighedsrådsmedlemmer, hvorfor de valgte at stille op til menighedsrådsvalget, og hvordan det er at sidde i menighedsrådet.

Malene Sandfeld, menighedsrådsmedlem

Hvorfor stillede du op til menighedsrådsvalget?

Jeg har hele livet har været knyttet til Solbjerg Kirke. Jeg er døbt her, konfirmeret her, gift her, mine børn er døbt her, mine forældre er bisat herfra. Alt er foregået her. Og da jeg var 14 år, søgte kirken medlemmer til pigekoret, og det var jeg en del af i flere år. Jeg er ikke kristent opdraget. Jeg gik ikke i kirke med mine forældre. Men min mormor var troende, og jeg var tit med hende i kirke.

Min far stillede så op til menighedsrådet, og jeg har fået at vide af Karin, som også var præst her på det tidspunkt, at det var fordi, jeg kom her.

Han var med i rigtig mange år, og han blev ved med at komme i kirken, efter han trådte ud. Da han døde i 2018, fik jeg lyst til at engagere mig mere i Solbjerg Kirke. Det var bare meget naturligt for mig. Så for mig er det følelsesmæssigt forankret, at jeg stillede op til menighedsrådsvalget.

 

Hvordan er det at deltage i menighedsrådsarbejdet?

I starten gabte jeg over lidt for meget. Jeg har også fuldtidsarbejde og er politiker, så det skulle lige finde sit leje.

Men jeg får meget ud af at være med i menighedsrådet. Jeg får en større tilknytning til det her sted, som har stor betydning for mig. Det er den fysiske ramme om meget store ting i mit liv. Både meget glædelige ting, og meget ulykkelige ting. Det her sted rummer det hele. Og det er jo det, kirken kan. Både det glædelige og det svære. Og så har jeg lært en række mennesker at kende, som jeg aldrig ellers ville have mødt. Det har på mange måder været rigt. Man udvider sin horisont, når man er sammen med mennesker, som man ikke krydser vej med ellers.

Henrik Ingerslev, menighedsrådsmedlem

Hvorfor stillede du op til menighedsrådsvalget?

Jeg flyttede til Frederiksberg og Solbjerg Sogn i 2019 og havde lyst til at komme tættere ind på sognet. Jeg havde været i kirken nogle gange og valgte at stille op, så jeg kunne få en større tilknytning til sognet og lære nogle nye mennesker at kende. Jeg arbejder stadig, men jeg har nu mere fritid end før.

Jeg ser det lidt som en fornuftig fritidsinteresse. Og så gør jeg det for at yde noget for sognet og lokalsamfundet.

 

Hvordan er det at deltage i menighedsrådsarbejdet?

Jeg er uddannet administrator, så det er meget naturligt for mig med den slags arbejde.

Vi har et møde om måneden. Det er mig, der vælger, hvad jeg vil deltage i, og hvor mange timer, jeg vil lægge i det ud over de faste møder. Jeg har valgt at være en del af kommunikationsudvalget, og så deltager jeg i de arrangementer, der er i kirken. Det ville jeg nok ikke gøre ellers, men gennem mit arbejde i menighedsrådet jeg får viden om de interessante aktiviteter, og det motiverer mig til at deltage.

Men det bedste for mig ved at være med i menighedsrådet er, at jeg er en del af lokalsamfundet og påvirker beslutninger i forhold til sognet og kirken. Det er lokalsamfundet og sognet og de mennesker, jeg arbejder sammen med, der motiverer mig. Sammenholdet og samarbejdet er meget givende for mig. Jeg føler mig værdsat. Jeg er en del af en gruppe, der gør en forskel, og det synes jeg er tilfredsstillende at være med i.

Thomas Knygberg, menighedsrådsformand

Hvorfor stillede du op til menighedsrådsvalget?

Jeg fik en opfordring af Lars, som er præst her. Jeg var ikke specielt aktiv kirkegænger. Min kone og jeg blev oprindeligt gift på Frederiksberg Rådhus, men som seniorer begyndte vi at komme i kirken og valgte at få en kirkelig velsignelse af vores ægteskab. Der får man en lang snak med præsten, og måske var det dén, der gjorde, at Lars gav mig opfordringen om at stille op.

Jeg har 36 års erfaring fra erhvervslivet som underviser, projektleder og kommunikationsrådgiver. Hvis det skulle give mening for mig at være frivillig, skulle jeg kunne bruge noget af det, jeg har lært, i en fornuftig sags tjeneste. Og det er derfor, jeg valgte at tage imod opfordringen og stille op. Men det var også udfordringen i at få kirken til at spille sammen med lokalsamfundet. At gøre kirken kendt i sognet.

 

Hvordan er det at deltage i menighedsrådsarbejdet?

Vi var jo et helt nyt menighedsråd, i hvert fald 10 ud af 11 valgte medlemmer. For at fungere som en enhed, er det i mine øjne meget vigtigt, at man har noget at samles om. Derfor lå det mig meget på sinde, at vi holdt en visionsdag, hvor vi snakkede om, hvilken kirke vi gerne vil være og satte os nogle mål. Det er afgørende for mit engagement, at vi arbejder hen mod fælles mål. Og så har jeg har opdaget undervejs, at fællesskabet her betyder meget for mig. Det betyder faktisk mere, end jeg havde forestillet mig.

Menighedsrådet har desuden ledelsesansvar over for de ansatte. I vores menighedsråd er vi begunstiget af, at de frivillige besidder en masse kompetencer, så jeg synes, vi løser opgaverne godt og lever op til vores ansvar. Arbejdet i vores menighedsråd foregår meget velorganiseret, og det er en kæmpe tilfredsstillelse for mig. Men det vigtigste er, at vi er en god arbejdsplads, og at medarbejderne er glade.

Flemming Hansen, kasserer

Hvorfor stillede du op til menighedsrådsvalget?

Først og fremmest har jeg altid været aktiv i lokalområdet. Og så er jeg medlem af et politisk parti, hvor de opfordrede til, at man stillede op til menighedsrådet. Sidst, men ikke mindst, var kirken truet af nedlukning, så jeg meldte mig også for at kæmpe for, at den ikke blev det. Men kort sagt: Jeg vil gerne være aktiv i mit lokalområde. Det har jeg altid været.

For mig, der ikke er kirkevant, er det også spændende at se, hvordan sådan en kirke fungerer. Jeg havde ingen tilknytning til kirken i forvejen. Tværtimod vil jeg næsten sige. Jeg har været FDF’er som barn. Det er det. Men det kan faktisk være en fordel, for jeg har ingen religiøse kæpheste. Kun økonomiske. Derfor er jeg også kasserer. Det er en opgave, man godt kan varetage sammen med et fuldtidsarbejde. 

 

Hvordan er det at deltage i menighedsrådsarbejdet?

Jeg har siddet i en ejerforeningsbestyrelse i 15 år, heraf otte som formand, og så forskelligt fra det er arbejdet ikke. Jeg blev faktisk advaret mod at sidde i et menighedsråd: Der er så meget ballade, lad være med at gå ind i det. Men jeg synes, at vi har et dejligt menighedsråd.

Jeg kører på anden periode. Jeg stillede op igen, fordi jeg gerne ville være med til at sikre kontinuitet. Jeg ville nok have dårlig samvittighed, hvis jeg ikke fortsatte. Det kunne jeg ikke leve med. Min bedste oplevelse var, da jeg opdagede, at det nye menighedsråd kom til at fungere rigtig godt. Og at der var en, der var villig til at tage formandsposten. Jeg regner med at genopstille, selvom det ikke var planen. Det var bare for at overgive stafetten. Men menighedsrådet fungerer så godt, og jeg vil gerne være med til at sikre stabiliteten.

Birgit Krüger Larsen, menighedsrådsmedlem

Hvorfor stillede du op til menighedsrådsvalget?

Jeg flyttede til Frederiksberg i 2019 fra Albertslund, hvor jeg var med i bestyrelser og ældreråd og var frivillig. Jeg var en fast del af lokalsamfundet. Det flytter man jo ud af. Det var min nabo, der foreslog, at stillede op til menighedsrådet. Men jeg svarede, at jeg altså ikke var spor troende. Det troede jeg, at man skulle være.

Jeg tænkte lidt over det og besluttede mig for at stille op og sige det, som det var, til opstillingsmødet: At jeg gerne ville være en del af lokalsamfundet og lære folk at kende. At jeg ikke var troende, men jeg tror på, at man skal være et godt menneske. Så blev jeg valgt ind, og det har jeg bare været så glad for.

 

Hvordan er det at deltage i menighedsrådsarbejdet?

Man er nødt til at være på, synes jeg. Det giver meget mere. Jeg var fra start overbevist om, at jeg ikke skulle beskæftige mig med administration og regnskab. Jeg ville have med aktiviteter at gøre. Og det var der heldigvis rig mulighed for. Det er fantastisk, at jeg kan være med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal være. For eksempel Operaklubben, som er meget populær. Den tog jeg initiativ til, fordi jeg elsker opera og tænkte, at det kunne være dejligt med et dygtigt menneske, der kom og fortalte om det.

Det er også dejligt at tage debatterne om, hvad vi skal have af aktiviteter. Vi er forskellige, og det er rigtig godt for processen. Jeg siger tingene lige ud, og det er nemt at gøre her. Det har en stor værdi for mig. Vi er jo nye næsten alle sammen, så der er ikke så meget ”vi plejer”. Vi har haft muligheden for at starte fra bunden. Så jeg er absolut glad for at være en del af menighedsrådet, og jeg kan kun anbefale, at man prøver det, hvis man går og overvejer, om det kunne være noget.

Poul Konstantin Neergaard, kontaktperson og kirkeværge

Hvorfor stillede du op til menighedsrådsvalget?

Den ene grund er, at jeg kommer fra en kirkelig familie. Jeg har ikke selv brugt kirken aktivt, men det ligger i min baggrund. Den anden er, at jeg har været direktør i mange år i skolevæsenet. Da jeg gik på pension, ville jeg gerne finde noget bestyrelsesarbejde eller noget, hvor jeg kunne bruge mine kompetencer som leder. Hvor jeg kunne få indflydelse og arbejde med noget meningsfuldt. Qua min baggrund var det meget naturligt at kigge på Solbjerg Kirke. Jeg var ovre og besøge kirken og fandt ud af, at det er et lille og rart sted. Så jeg tog til opstillingsmødet og blev valgt ind.

 

Hvordan er det at deltage i menighedsrådsarbejdet?

Uden at skulle gøre det alt for profant, så ser jeg på, hvad Solbjerg Kirke er for en virksomhed. Det er det, der giver mening for mig. Derfor meldte jeg mig også som kontaktperson. Det er en post, hvor man kan gøre sig gældende i forhold til medarbejderne i kirken. Min allerførste opgave en uge inde var, at der skulle ansættes en ny organist. Allerede der blev jeg kastet ind i det, som jo er min spidskompetence. I den proces lærte jeg alle de ansatte her i kirken godt at kende. Jeg kendte jo ingen i forvejen. Og så begyndte jeg stille og roligt at få bygget nogle rammer op; arbejde med personalepolitikker og ferieplanlægning osv.

Arbejdet giver det, jeg ledte efter. Jeg har noget at stå op til. Når man forlader arbejdsmarkedet, kommer der et tomrum, der skal fyldes ud. Så jeg er meget glad for det, og jeg har et godt samarbejde med menighedsrådsformanden, Thomas, og medarbejderne. Jeg nyder min rolle og laver på mange måder det, jeg plejer. Jeg er med til at give en virksomhed retning, og på den måde er kirken en spændende virksomhed at arbejde med.

 

Vigtige datoer

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget

Tirsdag 14. maj, kl. 19

Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, 2000 Frederiksberg

 

Valgforsamling til menighedsrådsvalget

Tirsdag 17. september, kl. 19

Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, 2000 Frederiksberg

 

 

Har du spørgsmål til menighedsrådsvalget,

er du velkommen til at ringe til menighedsrådsformand

Thomas Knygberg på 29 45 58 45.