We are updating our website design to improve the experience on our site.

Deltagerantal i Solbjerg Kirke. Der skal anvendes mundbind ved højmesser, dåb, vielser samt aktiviteter og ved besøg på kirkekontoret.

Kirkerne er genåbnet d. 18. maj.

Antallet af deltagere skal fortsat afpasses efter forholdene i kirken.

Efter reviderede retningslinjer må der være 50 deltagere ved dåbsgudstjenester, vielser, bisættelser og begravelser samt konfirmationer ekskl. kirkens personale. Fravælges sang må der være 70 gæster. (Koret synger naturligvis)

Deltagerantallet må IKKE overstige 25 ved højmessen i Solbjerg Kirke, ekskl. kirkens personale.

Retningslinjerne er afstemt med den reviderede bekendtgørelse fra sundheds- og ældreministeren om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

Hjælp os venligst med at overholde de givende retningslinjer for forebyggelse af smittespredning af COVID-19