MUSIKGUDSTJENESTER

Disse gudstjenester er tænkt som en parantes i hverdagen, der
henvender sig særligt til dem, som søger ro og fordybelse.
Der vil være musikindslag i gudstjenesten.
Fra kl. 16.35 spilles et program med hørevenlig orgelmusik.
Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe sammen.

Solbjerg Kirkes Kor
Tirsdag 19. marts kl. 17.00
Solbjerg Kirkes Kor
Werner Meyer, orgel
Tirsdag 16. april kl. 17.00
Solbjerg Kirkes Kor
Werner Meyer, orgel
Tirsdag 21. maj kl. 17.00
Solbjerg Kirkes Kor
Werner Meyer, orgel
Solbjerg Kirkes Kor
Solbjerg Kirke – Howitzvej 30 A – 2000 Frederiksberg
Tlf: 3050 4458 – E-mail: solbjerg.sognfrederiksberg@km.dk
Kontortid: tirsdag–fredag 9.00 – 12.30, torsdag tillige 15.30 – 18.00