We are updating our website design to improve the experience on our site.

Menighedsrådet

De valgte menighedsrådsmedlemmer er valgt for fire år fra 1. søndag i advent 2016.
Det nuværende menighedsråds funktionsperiode begyndte 1. søndag i advent 2019 og består af:
 • Kirsten H.K. Møllerformand
 • Kirsten Meyer, næstformand
 • Henning Skelbæk Nielsen, kirkeværge & kontaktperson
 • Flemming Hansen, kasserer
 • Tage Nørgaard, tegningsbemyndiget & bygningskyndig
 • Dea Diemar
 • Ellen Maj Flink Rasmussen
 • Ulla Schwartz-Sørensen
 • Sven-Olof Ipsen
 • Lone Hjorth Ohlhoff
 

Valgte ved det Konstituerede MR-møde -10. november  for perioden 2020-2024

De valgte menighedsrådsmedlemmer er valgt for fire år fra 1. søndag i advent 2020

 • Thomas Knygberg, formand

 • Flemming Hansen, næstformand & kasserer

 • Malene Sandfeld, kirkeværge

 • Poul Konstantin Neergaard, kontaktperson

 • Henrik Ingerslev, bygningskyndig

 • Tage Nørgaard, underskriftsbemyndiget

Øvrige medlemmer:

 • Birgit Krüger Larsen

 • Birgit Margrethe Andersen

 • Helle Alsted Spanheimer

 • Jens Ferslev

 • Niels Høegh Madsen

 • Karin Franijeur Znaider, Sognepræst

 • Lars Danner Madsen,  Kbf. Sognepræst

Stedfortrædere:

 • Jens Christian Stenholt-Jacobsen

 • Jette Stenholt-Jacobsen

 • Werner Meyer (Medarbejderrepræsentant) 

Kommende menighedsrådsmøder:

Menighedsrådsmøder afholdes på tirsdage og begynder kl. 18.00. Der er planlagt møder på følgende datoer:

 •   1. december 2020 kl. 19:00 - 21:00. Ekstraordinært menighedsrådsmøde
 •   12. januar 2021 

*If. til Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) afholdes mødet desværre som et lukket møde uden offentlig tilgang.

Referater fra menighedsrådsmøderne ligger i menighedsalen på 1. sal ved kirkekontoret. Du er velkommen til at komme og læse referaterne i kontortiden tirs-fredag fra kl. 9:00 - 12:30 samt torsdag fra kl. 15:30- 18:00.