De valgte menighedsrådsmedlemmer er valgt for fire år fra 1. søndag i advent 2016.
Det nuværende menighedsråds funktionsperiode begyndte 1. søndag i advent 2018 og består af:
 • Kirsten H.K. Møllerformand
 • Kirsten Meyer, næstformand
 • Henning Skelbæk Nielsen, kirkeværge & kontaktperson
 • Flemming Hansen, kasserer
 • Tage Nørgaard, tegningsbemyndiget & bygningskyndig
 • Dea Diemar
 • Ellen Maj Flink Rasmussen
 • Ulla Schwartz-Sørensen
 • Sven-Olof Ipsen
 • Lone Hjorth Ohlhoff
 • Karin Franijeur Znaider, Sognepræst
 • Lars Danner Madsen, Sognepræst
 • Werner Meyer (Medarbejderrepræsentant) 
 
Kommende menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder afholdes på tirsdage og begynder kl 18.00. Der er planlagt møder på følgende datoer:
08. januar  2019
12. marts 2019
14. maj 2019
11. juni 2019
27. august 2019
08. oktober 2019
12. november 2019
 
Referater fra menighedsrådsmøderne ligger i menighedsalen på 1. sal ved kirkekontoret. Du er velkommen til at komme og læse referaterne i kontortiden tirs-fredag fra kl. 9:00 - 12:30 samt torsdag fra kl. 15:30- 18:00.