12 JAN

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 12. januar 2020, kl. 10:30

Kirkerum, Howitzvej 30A, 2000 Frederiksberg, Danmark

Karin Franijeur Znaider

15 JAN

Solbjerg Lag

Dato: 
Onsdag d. 15. januar 2020, kl. 14:00

Kirkerum, Howitzvej 30A, 2000 Frederiksberg, Danmark

16 JAN

Babysalmesang

Dato: 
Torsdag d. 16. januar 2020, kl. 12:30

Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, 2000 Frederiksberg

Annika Hamann

250,- kr. for 8 gange